Persondata politikken

Persondata

Denne politik om behandling af personoplysninger (”Persondata politikken”) beskriver hvorledes Vredo Danmark ApS indsamler og behandler oplysninger om dig. Politikken gælder alene for behandling af personoplysninger, dvs. oplysninger om enkeltpersoner, herunder enkeltmandsvirksomheder. Vredo Danmark er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Vredo Danmark kan ske via kontaktoplysningerne anført under Kontakt. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen Vredo Danmark behandler persondata, som fra kunder modtages via f.eks. e-mail, alm. samtale, telefonsamtale, forhandler login, onlineshop og website. Formålet er, at vi kan varetage vores interesse i at besvare dine henvendelser, kommunikere med dig eller oprette ordre, reklamationsbehandlinger m.v. på din anmodning .

 Service afdeling :

Vi bruger de data, du giver os, så vores serviceteam hurtigt kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Vi vil, hvis det er nødvendigt, optage notater undervejs. Disse notater fra din kontakt med os bruger vi i processen, for at besvare dit spørgsmål. Efter du har fået hjælp, oprettes (hvis nødvendigt) enten en sag eller ordre på rekvisitions nr. eller stel nr., andet data vil på forsvarligt vis blive slettet. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f. 

Reparation/garanti/returneringer :

Vi tilbyder en række services vedrørende reparation, garanti og returneringer af vores produkter. For at afgøre, om dit produkt kommer i betragtning for reklamation, garanti eller reparation, bruger vi tidligere bestillingsdata, og de data du har givet i sagsforløbet.

Disse data vil af nødvendighed blive delt med vores leverandør, til analyse/vurdering og til interne og eksterne forbedringer af tjenester og produkter. Når vi behandler en reklamation, garantisag eller lignende, vil vi dog modtage de oplysninger, der er nødvendige herfor. Vi sletter personoplysninger senest 5 år efter behandling af en reparation/garantisag. Oplysninger opbevares dog i vores system knyttet til det pågældende stelnummer, dvs. i anonymiseret form. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b, c. eller f. 

Bestilling af maskiner og reservedele :

Til din bestilling har vi brug for navn, evt. cvr.nr. rekvisitions nr./navn, e-mailadresse, adresse(r), telefonnummer. Disse data skal vi bruge for at eksekvere din bestilling, for at holde dig orienteret, og for at lade din bestilling forløbe så hurtigt og let som muligt. Skulle vi have brug for assistance ved levering, vil navn og adresse blive videregivet til det pågældende transportfirma. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b, c. eller f. 

Arrangementer, kursus, efteruddannelse :

I forbindelse med arrangementer, kursus og efteruddannelse vil der blive udfærdiget deltagerlister indeholdende navn, adresse, tlf., og mail . Disse anvendes vedrørende tilmelding på f.eks. fabrikkerne, transport, hoteller etc. Listerne anvendes endvidere til intern brug med henblik på at vurdere efterspørgsel og interesse for vore arrangementer. Listerne opbevares i 2 år. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f. 

Bogholderi :

Til udarbejdelse af faktura, kreditnota m.v., skal vi bruge navn, evt. cvr.nr, e-mailadresse, adresse(r), telefonnummer og betalingsdata. Disse data vil blive gemt i vores system min. 5 år. Alt data bliver behandlet fortroligt, og med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b eller c. 

Modtagere af Personoplysninger :

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til det transportfirma, der forestår levering af de købte varer til dig. Vi bruger understøttende tjenester, der leveres af tredje parter. Dette kan omfatte vedligeholdelse, analyse, e-mailudsendelse og håndtering af betalingstransaktioner. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne, og må ikke anvende dem til egne formål. Vi har taget de nødvendige forbehold for at sikre, at disse tredje parts udbydere beskytter dine data. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er ansvarlige for. Databehandlere må alene anvende oplysninger til opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed. Vi har indgået databehandleraftaler med vore databehandlere. 

Dine rettigheder : 

Som kunde har du ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, samt i hvilken forbindelse vi anvender dette data Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til  info@vredodanmark.com .  Hvis du skulle opdage, at vi har urigtige oplysninger omkring dig, så har du i visse tilfælde ret til at få rettet disse urigtige oplysninger. Hvis du opdager dette, så vil vi bede dig rette henvendelse til os på info@vredodanmark.com.  I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f. eks. hvis vi ikke længere har et kvalificeret grundlag for at beholde dine personoplysninger .

Hvis du ønsker at få slettet dine personoplysninger bedes til rette henvendelse til os via e-mail på  info@vredodanmark.com .  Du har ret til at gøre indsigelse til vores brug af data, hvis du er af den opfattelse at vi behandler dine oplysninger i strid med reglerne. I givet fald skal du henvende dig på e-mail  info@vredodanmark.com

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du altid tilbagekalde det samtykke du har givet os, i forbindelse med en personoplysning. Det kan gøres ved at skrive til os på  info@vredodanmark.com . Du bør være opmærksom på, at din tilbagetrækning af dit samtykke ikke berører lovligheden af vores behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail  info@vredodanmark.com .  Du har endvidere mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, dt@datatilsynet.dl eller telefon: +45 33 19 32 00. 

Kontakt oplysninger :

Vredo Danmark er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi modtager direkte fra vore kunder eller via vore forhandlere. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet ovenfor, kan du kontakte:
Vredo Danmark Aps, Sønderbyvej 4,  6990  Ulfborg   DK  tlf.: 97 49 65 11eller info@vredodanmark.com